Organizacja prac pod napięciem w Polsce

mgr inż. Bogumił Dudek  |  elektro.info 9/2019  |  09.09.2019  |  1
Organizacja prac pod napięciem w Polsce
Organizacja prac pod napięciem w Polsce
Fot. pixabay.com

Potrzeby ciągłości zasilania obiektów przemysłowych oraz rosnąca rola odbiorców komunalnych wyznaczały kierunki dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Należały do nich zakłady energetyczne i elektrownie, którym płaciło się za dostawę prądu. Zabrzmi to co nieco dziwnie, ale wówczas przy fatalnej wypadkowości zastosowano systemowe podejście do bezpieczeństwa pracy w energetyce. Przywiezione wówczas koncepcje z mało dziś popularnych krajów Francji i Rosji (b. ZSRR) i potwierdzone przez energetyków z Japonii i USA legły u podstaw postawienia w Polsce na rozwój techniki prac pod napięciem (PPN). Centralne władze energetyki (wówczas było to Zjednoczenie Energetyki) powierzyły realizacje tych zamierzeń (w 1973 roku) Instytutowi Energetyki, którego Zakład Bezpieczeństwa Pracy miał siedzibę w Gliwicach, a pierwszym zakładem eksperymentującym został ówczesny Zakład Energetyczny Gliwice (obecnie Oddział TAURONu w Gliwicach). Korzystano także z zaplecza naukowego, którym była Politechnika Śląska.

Na Śląsku powstały pierwsze ośrodki szkoleniowe w Dzierżnie k. Pyskowic i Bielsku-Białej i w roku 1976 po pierwszych szkoleniach brygady z Gliwic wzbudzały lokalne sensacje (wręcz zbiegowiska). Do rozwijania techniki szybko dołączyły kolejne zakłady energetyczne z Opola i w ramach rozszerzania wpływów z Łodzi (ZE Łódź-Teren), obejmującej znaczne przedsiębiorstwa przemysłu lekkiego. Zawód elektryka zyskał w opinii społecznej i przysparzał korzyści gospodarce.

Technika PPN w energetyce zawodowej

Prace pod napięciem (PPN) w Polsce zaczęto rozwijać w regularny sposób od 1975 roku wraz z pojawieniem się pierwszych przepisów. Wcześniejsze prace w latach 30. do wybuchu II wojny światowej były sporadyczne. Po wojnie odnotowywano dalsze zainteresowanie tą techniką zwłaszcza z utrzymaniem zasilania zakładów produkcyjnych i walką z zabrudzeniami izolacji. Ta ostatnia problematyka owocowała utworzeniem stacji monitorowania zanieczyszczeń izolatorów w Zabrzu i usuwania ich dzięki ciśnieniowym metodom oczyszczania strumieniem wody. Pojawienie się nowych materiałów izolacyjnych w latach 60. i 70. było kolejnym impulsem do poszerzania zastosowań techniki PPN. ZE Gliwice w latach 1975 – 1984 posiadał brygady PPN na niskim napięciu w każdym swoim rejonie (było ich kilkanaście) i był dumą ZEOPd (Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego) w Katowicach. Na terenie zaplecza warsztatowego ZE Gliwice wyprodukowano pierwsze krajowe narzędzia, a zakładowy Ośrodek szkoleniowy w Dzierżnie dostosowano do wymagań techniki PPN, łącznie z centrum telewizji przemysłowej wspomagającej procesy szkoleniowe. Jednocześnie wybudowano od podstaw nowy poligon przy energetycznym Ośrodku Wdrażania Postępu Technicznego w Energetyce (wybudowany na wzór francuskich ośrodków) w Bielsku-Białej (obecny ZIAD).

Czytaj też: Współczynnik bezpieczeństwa FS dla  przekładników prądowych >>

Zmiany w polskiej gospodarce w latach 80. zaowocowały jej transformacją na początku lat 90. wraz z przemianami ustrojowymi. Rolę Zakładu Bezpieczeństwa Pracy Instytutu Energetyki z Gliwic (lidera początków techniki PPN od 1973 roku) zaczęły przejmować grupy inżynierów bezpośrednio reagujący na potrzeby swoich przedsiębiorstw. Pod koniec lat 90. po utworzeniu PTPiREE dostrzeżono potrzebę ujednolicania przepisów i tworzenia podobnych technologii. Powstał przy PTPiREE działający do dziś zespół inżynierski tworzący i jednoczący elektryków spółek dystrybucyjnych (utworzonych na bazie zakładów energetycznych) w opracowaniu wybranych tematów wspólnych dla sieciowej energetyki z zachowaniem inicjatyw poszczególnych koncernów (utworzonych z pogrupowania 33 zakładów ostatecznie w 4 koncerny i specyficzny stołeczny zakład – obecnie Innogy). Inną drogę obrał Operator Sieci Przesyłowej, który po założeniu PSE S.A. w 1990 roku przejął majątek sieciowy 220 i 400 kV z zakładów energetycznych (do 1994 roku), jednocześnie powierzając im prowadzenie eksploatacji tej sieci. Z biegiem lat sytuacja ta zmieniała się wraz z rozwojem outsourcingu i dziś podlega regulacjom przetargowym.

Przez kilka lat po 1975 roku nad rozwojem techniki czuwał Komitet PPN działający w strukturach władz energetyki, na czele którego stał wysoki przedstawiciel centralnych organów. Umocnienie w latach 70. struktur Stowarzyszenia Elektryków Polskich spowodowało utworzenie Polskiego Komitetu Ochrony przed Zagrożeniami Elektrycznymi i nieco później stowarzyszeniowego Komitetu PPN. Z uwagi na pracę tych samych specjalistów w obu komitetach połączono je w Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce i ten stan trwa do dziś. PKBwE SEP grupuje oprócz przedstawicieli energetyki zawodowej, energetyków przemysłowych, producentów sprzętu, ośrodków szkoleniowych, instytucji projektowych i naukowych wspierając rozwój bezpiecznych metod pracy przy urządzeniach elektrycznych od 0,4 do 750 kV AC.

Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej nie zanikł społeczny charakter spółek dystrybucyjnych, na który wpływ ma działalność Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczająca kryteria prowadzenia ruchu sieci w sposób jak najmniej uciążliwy dla odbiorców, m.in. minimalizując liczbę przerw w zasilaniu i czasy wyłączeń dostaw energii. Wymaga to nieustającej poprawy współczynników SAIDI i SAIFI – charakteryzującej bezwyłączeniową pracę sieci – a jest możliwe dzięki ciągłemu doskonaleniu techniki PPN.

W dniach 20–21 września 2018 roku pod hasłem „Nowe Technologie Prac Pod Napięciem” odbyła się kolejna IV KONFERENCJA PRAC POD NAPIĘCIEM ENEA Operator Sp. z o.o., która zgromadziła przedstawicieli wszystkich wielkich koncernów OSD i OSP i na podstawie prezentowanych tam materiałów przedstawiony zostanie w miarę aktualny stan techniki PPN w spółkach energetyki zawodowej.

Literatura

  1. IV KONFERENCJA PRAC POD NAPIĘCIEM ENEA Operator w Gronowie „Nowe Technologie Prac Pod Napięciem” 20-21.09.2018 – prezentacje poniżej [1]-[6] [1] Miedzianka A., Zoworka L., Tauron Dystrybucja: Nowe kierunki rozwoju prac pod napięciem na napowietrznych liniach SN w TAURON Dystrybucja S.A. 
  2. Geruzel G., Enea Operator: Rozwój prac pod napięciem w ENEA Operator Sp. z o.o. 
  3. Sztukowski J., Roman M., Energa Operator: Co nowego w ENERGA -OPERATOR S.A. 
  4. Płuciennik S., PGE Dystrybucja: Budowa i zastosowanie serwisowej linii kablowej SN 
  5. Kochan G., Partatus M., PSE S.A.: Prace pod napięciem w sieci przesyłowej PSE S.A. 
  6. Dudek B., PSE S.A.: Nowe technologie PPN - tworzenie przepisów i instrukcji dopuszczających ich stosowanie 
  7. Dudek B., PKBwE SEP: Akademia Energetyki 2016-19, Energetyka (20 wykładów)
  8. Lubicki W., Dudek B.: Eighty years of Polish experiences in technology of live-line working and impressions from all 10 ICOLIM conferences, 11th International Conference on Live Maintenance ICOLIM’ 2014, 21–23 May 2014 Budapest, Hungary oraz Energetika (Czechy) nr 10/2014 (str. 528-535); i Energetyka nr 8, 2014 (s.478-484)
  9. Materiały konferencyjne z XII Konferencji „Prace pod napięciem w sieciach nn, SN i WN w Polsce i na świecie” Katowice/Chorzów, 2016 
  10. CIGRE Raport 561 „Live Work – A Management Perspective, CIGRE decembre 2013 [11] Dudek B.: Technologie i bezpieczeństwo wymiany pod napięciem przewodów odgromowych na typu OPGW na liniach napowietrznych, ŚlWE nr 1, 2016 [12] Dudek B.: Nowoczesne utrzymanie sieci pod napięciem na europejskiej konferencji ICOLIM’2017 w Strasburgu ICOLIM 2017, ŚlWE nr 4, 2017
Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[instalacje elektroenergetyczne, technika PPN, prace pod napięciem, napięcie, urządzenia energetyczne, dystrybucja energii elektrycznej, bezpieczeństwo w energetyce]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do wszystkich treści portalu (730 dni) - 185,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do wszystkich treści portalu (365 dni) - 105,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Pakiet: półroczna prenumerata papierowa (5 numerów) + półroczny dostęp do wszystkich treści portalu (183 dni) - 75,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 79,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 15,00 zł
30 dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata edukacyjna - roczna elektro.info - 75,00 zł
dla studentów: prenumerata + dostęp do treści portalu
Roczny dostęp dla prenumeratorów w specjalnej cenie - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do wszystkich treści elektronicznych. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Dwuletni dostęp dla prenumeratorów w specjalnej cenie! - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, masz możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do wszystkich treści elektronicznych. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
30 dniowy dla prenumeratorów w specjalnej cenie - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do wszystkich treści elektronicznych. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 138,00 zł
Dwuletni dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Regulamin korzystania z portalu elektro.info.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 9/2019

Komentarze

(1)
bodziobo | 16.10.2019, 13:16
Przepisy, przepisami a życie to co innego.
   1 / 1   
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl