Zmiana do normy N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa

Zmiana do normy N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
Zmiana do normy N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
Fot. Redakcja EI

Na początku roku 2014 została wydana norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Norma ta jest normą branżową i nie ma odpowiednika w normach międzynarodowych. Jest to norma wydana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy prezesem SEP a prezesem PKN i przywołana w §97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity: DzU z 2019 roku poz. 1065].

W prezentowanej normie zostały przedstawione wymagania dotyczące projektowania, budowy oraz badań odbiorczych elektroenergetycznych linii kablowych prądu przemiennego i stałego o napięciu znamionowym nie większym niż 110 kV. W stosunku do jej poprzedniczki, wydanej w 2003 roku, wprowadzono następujące uzupełnienia:

  • uwzględniono nowe konstrukcje kabli,
  • zaktualizowano wymagania w zakresie ochrony ppoż.,
  • wprowadzono nowe wymagania w zakresie odległości przy zbliżeniach, skrzyżowaniach i równoległym układaniu kabli wraz z wymaganiami dla kabli układanych pod drogami,
  • uwzględniono układanie kabli posiadających cechę ognioodporności.+

Kup książkę w Księgarni Techniczej >>

Zdefiniowano podstawowe pojęcia: kabel, linia kablowa, kanał kablowy, tunel kablowy, szyb kablowy oraz betonit i bentonit kablowy. Zgodnie z przyjętą definicją, betonit to mieszanina piasku i cementu w proporcji 14:1, odpowiednio ubita o gęstości (1,6 – 1,7) [t/m3], służąca do wypełnienia rowu kablowego. Natomiast bentonit kablowy jest mieszaniną naturalnych i neutralnych dla środowiska surowców o kontrolowanym przemiale i jest przeznaczony do wypełniania rur osłonowych w celu zwiększenia obciążalności prądowej kabli.

Norma zakazuje stosowania do budowy, przebudowy lub remontu linii kablowych kabli o izolacji papierowej przesyconej syciwem zwykłym (ściekającym). Nie dopuszcza stosowania pończochy kablowej przy układaniu kabli. Precyzyjnie określa minimalne odległości kabli od innych elementów uzbrojenia ziemnego oraz definiuje zakres badań odbiorczych, jakim należy poddać elektroenergetyczne linie kablowe. W maju 2019 roku Centralna Komisja Norm i Przepisów SEP wprowadziła zamiany do normy N SEP­‑E 004:2014, dotyczące treści trzech punków związanych z innowacyjnymi możliwościami oznakowania i zabezpieczania przed uszkodzeniami linii kablowych.

Wprowadzone zmiany dotyczą pkt 2.7 Oznaczanie linii kablowych oraz uzupełnienia pkt 3.1 o wymagania dotyczące zabezpieczania przed uszkodzeniami mechanicznymi, oraz kolorów osłon rurowych. Uszczegółowiono wymagania dotyczące informacji zamieszczanych na oznacznikach kablowych oraz wymagania, jakie musi spełniać taśma kablowa. Dopuszczono do stosowania przy budowie linii kablowych taśmy o szerokości 20, 30, 40 i 50 cm.

Dowiedz się więcej >>

Taśma koloru niebieskiego stosowana do oznaczania linii kablowych o napięciu znamionowym nie większym od 1 kV powinna mieć trwałe oznaczenie znakiem błyskawicy oraz napis „UWAGA KABEL nn”. Natomiast linie kablowe o napięciu znamionowym większym od 1 kV należy oznaczać taśmą kablową koloru czerwonego zawierającą znak błyskawicy oraz napis: „UWAGA KABEL WN”. Dla ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi kabli o napięciu znamionowym 110 kV układanymi w ziemi, norma wymaga stosowania płyt betonowych o wymiarach nie mniejszych niż 40 cm układanych w odległości 15–30 cm od jego osłony lub 10–15 cm nad powierzchnią betonitu otaczającego linię kablową. Natomiast osłony rurowe linii kablowych muszą mieć kolor zgodny z kolorami taśm znakujących trasę linii kablowej. Norma nie ma tekstu jednolitego. Konieczne jest więc nabycie suplementu zawierającego zmiany do normy N SEP-E-004:2014/A:2019-05.

Książkę można kupić w Księgarni Technicznej w cenie 17 zł.

[Księgarnia Techniczna, książka, recenzja, zmiana normy, norma SEP, SEP, elektroenergetyczne linie kablowe, sygnalizacyjne linie kablowe]

Aktualność pochodzi z: miesięcznika elektro.info 9/2019

Komentarze

(0)
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl